Vergoedingen

Het is mogelijk sessies gedeeltelijk vergoed te krijgen. Dit is afhankelijk van of u een aanvullende ziektekostenverzekering heeft afgesloten en welke aanvullende verzekering bij welke verzekeringsmaatschappij. Op zich voldoe ik aan de voorwaarden gesteld door de meeste verzekeraars sessie gedeeltelijk vergoed te krijgen.

Als je aanvullend verzekerd bent, is het altijd handig navraag te doen bij je ziektekosten verzekeraar. Op de nota vermeld ik naast de praktijk- en therapeutgegevens in verband met de mogelijke vergoeding:

– naam
– adres, postcode & woonplaats
– geboortedatum

Ik ben aangesloten bij de Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeori├źnteerde (Psycho)therapie (SBLP). Website: https://sblp.nl/. Informatie over vergoedingen door zorgverzekeraars is vermeld op deze website.

En eveneens vanaf 2020 via de Beroepsvereniging voor Trainers en Therapeuten Emotioneel Lichaamswerk (BeTTEL) aangesloten bij de Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT).

Geregistreerd bij de Stichting HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ licentienummer 108037R.

Aangesloten bij de Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg TBNG www.tcz.nu. TCZ verzorgt een onafhankelijk en professioneel tuchtrecht.

Ingeschreven onder nummer 12899 in het register van de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen SCAG, de gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg (i.v.m. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

AGB-code Zorgverlener: 90-043161
AGB-code Praktijk: 90-51925

Van Harte Leven Training & Coaching / Lichaamsgerichte Traumatherapie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.