Vergoedingen

Afhankelijk van of je een aanvullende ziektekostenverzekering hebt afgesloten, kom je mogelijk in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding vanuit je aanvullende verzekering. Als je aanvullend verzekerd bent, is het altijd handig navraag te doen bij je ziektekostenverzekeraar of je in aanmerking komt voor een vergoeding.
Ik voldoe aan de voorwaarden gesteld door de meeste verzekeraars sessies gedeeltelijk vergoed te krijgen vallende onder prestatiecode
*Lichaamsgerichte psychotherapie 24513 en
*Emotioneel lichaamswerk 24516

Op de nota vermeld ik naast de praktijk- en therapeutgegevens in verband met de mogelijke vergoeding (prestatiecode:
– je naam
– je adres, postcode & woonplaats
– je geboortedatum

Ik ben aangesloten bij de Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeori├źnteerde (Psycho)therapie (SBLP). Website: https://sblp.nl/. Informatie over vergoedingen door zorgverzekeraars is vermeld op deze website.

En ik ben vanaf 2020 (na het overgaan van de Beroepsvereniging voor Trainers en Therapeuten Emotioneel Lichaamswerk (BeTTEL) eveneens) aangesloten bij de Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT). Zie voor informatie onder andere over vergoedingen en prestatiecodes de website van deze Multidisciplinaire beroepsorganisatie voor alternatieve / complementaire Kwaliteitstherapeuten: https://kwaliteitstherapeuten.nl/.

Geregistreerd bij de Stichting HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ licentienummer 108037R.

Aangesloten bij de Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg TBNG www.tcz.nu. TCZ verzorgt een onafhankelijk en professioneel tuchtrecht.

Ingeschreven onder nummer 12899 in het register van de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen SCAG, de gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg (i.v.m. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

AGB-code Zorgverlener: 90-043161
AGB-code Praktijk: 90-51925

Van Harte Leven Training & Coaching / Lichaamsgerichte Traumatherapie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.