Lichaamswerk

In mijn praktijk werk ik naast met Traumawerk met Lichaamswerk. Lichaamswerk brengt je meer in je lichaam, meer bij jezelf.

Ik pas voornamelijk toe Rebalancing en Emotioneel Lichaamswerk.

Emotioneel Lichaamswerk

Emotioneel Lichaamswerk is een dynamische, veelzijdige en vooral doeltreffende methode voor persoonlijk ontwikkeling. ELW is voor iedereen die iets wil veranderen en nog niet weet wat en hoe.

ELW is ontwikkeld om contact te maken met wat ons in diepste beweegt, wie we in wezen zijn.

Het vergroot je emotionele (en daarmee contactuele) vaardigheden waardoor je je op een

harmonieuze en liefdevolle wijze leert verhouden tot jezelf en tot de ander.

ELW draagt bij aan je persoonlijke groei, BewustZijn.

ELW is gericht op het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap in/over je eigen leven. Met ELW kom je “beter in je vel” te zitten. Je leert jezelf beter kennen, zodat je beter leert omgaan met je grenzen.

Hoe werkt ELW?

Via lichaamsgerichte oefeningen kom je (opnieuw / meer) in contact met je lichaam en je gevoel. Je leert waar te nemen hoe het bij jou voelt en wat er verandert als je meer gaat bewegen, ademen en geluid maken. Door ruimte te maken voor emoties worden oude (spier-)spanningen en blokkades opgeruimd. Je leert anders om te gaan met stress en spanning en krijgt een betere conditie fysiek, emotioneel en mentaal. Je maakt contact met wie je in wezen bent en hoeveel innerlijke kracht je hebt waardoor je meer (zelf-)vertrouwen krijgt en steviger in het leven staat.

Op dit moment is geen training ELW gepland. Je bent welkom voor individuele ELW sessies.

Rebalancing

Rebalancing is een dynamische vorm van lichaamswerk die als doel heeft je bewuster te laten zijn van je lichaam, gevoelens en gedachten.

Het lichaam bezit een grote wijsheid: het heeft alles bewaard wat je tot nu toe niet kon of wilde voelen. Als je naar een rebalancer gaat ben je bereid te onderzoeken wat jouw lichaam je te vertellen heeft. Veel klachten zijn te beïnvloeden door verandering van lichaamsbewustzijn, waardoor weer meer zelfinzicht en vrijheid kan ontstaan.

Rebalancing bestaat uit een combinatie van zelfonderzoek en aanraking en verschillende gesprekstechnieken. Een sessie kan ook alleen bestaan uit zelfonderzoek, zonder aanraking van het lichaam.

Rebalancing® Techniek Zelfonderzoek

Het zelfonderzoek is een methode waarbij je leert onderzoek te doen naar en bewust aanwezig te zijn bij je eigen gevoelde ervaring. Hierbij onderzoek en benoem je stapsgewijs de thema’s of gevoelens die zich in jou aandienen. Het bewust ervaren van, en aanwezig blijven bij elk gevoel dat zich aandient, kan inzicht en bevrijding teweeg brengen. De Rebalancer stelt vragen en begeleidt je om alsmaar dieper te leren voelen in je lichaam. Je leert gevoelens te onderzoeken, te verwoorden en te dragen. Uiteindelijk merk je dat er, wat en hoe diep je ook voelt, altijd een punt komt waar een bodem blijkt te zijn. Hier land je in je eigen essentie en ben je vrij van identificatie met ervaringen uit verleden. Door spanning te begrijpen en los te laten wordt je lichaam zachter en soepeler. Je gaat je vrijer en lichter voelen. Rebalancing leert je luisteren naar jezelf en te waarderen wie je bent.

Rebalancing werkt onder meer met verschillende technieken van aanraking. Soms zijn de aanrakingen zacht en subtiel, soms diep en stevig. Op de grens van weerstand en ontspanning is het mogelijk de lichamelijke met de emotionele spanning te verbinden. Door het ervaren van die lichamelijke spanning kunnen in het verleden opgeslagen emoties tot het bewustzijn doordringen en verkend worden. Je onderzoekt wat er in de weg staat voor een vrij en ontspannen leven.

Je kunt alleen datgene loslaten wat je ook echt gevoeld en geaccepteerd hebt. Je ademhaling en aandacht worden continu naar die plaatsen uitgenodigd waar gewerkt wordt, zodat contact en bewustzijn met dat lichaamsgebied ontstaat. Het kan zijn dat oude ervaringen opnieuw gevoeld worden en vervolgens nieuw en fris geïnterpreteerd kunnen worden.

Rebalancing® Technieken met aanraking

Strekkingen

Spieren hebben de neiging bij het vasthouden van spanning in te korten. De strekkings-technieken in combinatie met de ademhaling nodigen uit tot het loslaten van deze spanning en om de nieuwe ruimte in te nemen.

Luisterende handen

Met handen die niet terugtrekken en ook niet grijpen of doen, maar simpelweg aanwezig zijn in de aanraking ontstaat er meer bewustzijn en aanwezigheid in het betreffende gebied.

Diepe technieken

Bij de diepe technieken wordt het bindweefsel gestrekt en is er uitnodiging aanwezig te blijven bij dieper in het lichaam liggende gebieden.

Precisie technieken

Met deze technieken wordt heel gericht aanraakt in specifieke en ‘interessante’ plaatsten in het lichaam.

De oorsprong van Rebalancing

Een aantal basisgedachten van Rebalancing vinden hun oorsprong in de jaren dertig. Wilhelm Reich (1897-1957), één van de mensen in de kring rondom Freud, schreef als eerste over karakterpantsers in het lichaam: het spierstelsel dat mentale en emotionele functies en disfuncties uitdrukt. Daarna volgden o.a. Alexander Lowen met Bio-energetica, Ida Rolf met ‘structural integration’, Moshe Feldenkrais met ‘functional integration’, Milton Trager met ‘psycho-physical integration’ en Alexandertechniek, Craniosacraal therapie, bindweefselmassage etc.

Rebalancing is onder begeleiding van Osho ontwikkeld uit deze verschillende inspirerende technieken. Ze reflecteren allemaal dezelfde theorie namelijk: “dat wat we vast houden in ons lichaam, houden we ook vast in onze geest”. Hieruit volgt dat wat de geest raakt effect zal hebben op het lichaam en andersom. Dit is de basis van Rebalancing. De eigen natuurlijkheid kan weer geleefd worden als het ‘oude’ vasthouden opgelost is.

Je bent van harte welkom Rebalancing te ervaren. Ik werk minder met Rebalancing op de tafel en meer/vooral met Rebalancing als zelfonderzoek. Gedurende een sessie vindt bij voortduring afstemming plaats zodat je kunt ontspannen en dieper in contact kunt komen met wat in je leeft.